2022 Tháng Mười

IT Helpdesk là gì? Mô tả công việc và tố chất cần có

Trong thời đại 4.0 với sự phát triển không ngừng của các công nghệ mới, những ngành nghề liên quan đến lập trình, công nghệ thông tin được đánh giá có tiềm năng cao và nhiều cơ hội để phát triển. Trong đó, IT Helpdesk cũng được cho là một vị trí quan trọng với nhiều doanh nghiệp. […]